Kennisbasis Statistiek
Homepage van de Kennisbasis Statistiek versie 1.1

Versie 1.1 van de Kennisbasis Statistiek is beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Nieuw in versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 is een overzichtelijker vormgeving van de plattegrond. Hier is een overzicht van belangrijke recente wijzigingen. We blijven natuurlijk werken aan uitbreiding en verbetering van de Kennisbasis.

Naast het oude adres is er nu ook de nieuwe domeinnaam http://www.kennisbasisstatistiek.net. Hiermee kom je direkt op de homepage (deze pagina dus) van de Kennisbasis Statistiek.

Hoofdstukken van de Kennisbasis

Naar de Kennisbasis Statistiek

Geen statistische tabellen!

In plaats van statistische tabellen gebruiken we in de Kennisbasis Java-applets, i.e. grafische, interactieve simulaties van de kansverdelingen. Je kunt de zes beschikbare kansverdelingen hier alvast uittesten:

Je kunt in de grafiek klikken of (voor meer precisie) een getal invoeren in een invoervakje en enteren. Klik hier voor nadere uitleg over het gebruik.

Java wordt niet altijd door de browsers meegeleverd en zul je dan zelf moeten downloaden en installeren. In afwachting van de reparatie van een bug in Java door de fabrikant (Oracle), wordt je tijdelijk om toestemming gevraagd om het programma uit te voeren.

Lijst van termen

Een lijst van links naar de meer dan 1100 onderwerpen en termen in de Kennisbasis is als bijlage bij deze homepage beschikbaar. Via zo'n link kom je direkt in de Kennisbasis. Binnen de Kennisbasis kun je dezelfde onderwerpen en termen sneller via de Glossary opzoeken.


Nieuw!
Methodenvergelijking

Toegevoegd zijn 11 nieuwe schermen over de onderwerpen overeenstemming van waarnemingen en beoordelingen, en methodenvergelijking met o.a. Cohen's kappa en de intraclass correlatiecoefficient.

Forum Statistiek

Ter ondersteuning van de Kennisbasis Statistiek hebben we een FORUM geïnstalleerd. Iedereen die met een statistisch of methodologisch probleem zit, kan dat daar ter discussie stellen. Docenten die voor hun cursus van het forum gebruik willen maken, wordt verzocht zich met de beheerder in verbinding stellen.


Naar het Forum Statistiek

Stuur eens een mailtje!

Wij stellen commentaar op de Kennisbasis Statistiek erg op prijs. Stuur daarom eens een mailtje naar herman wijnne.

Vooral nieuwsgierig zijn we naar:


Met dergelijk commentaar hopen we de Kennisbasis te kunnen verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de bezoekers. En bedankt vast.

Een samenvatting van de commentaren, de gebruikers-statistiek en een lijst van websites die naar ons verwijzen vind je op de evaluatiepagina.

Statistiek advies

Statistisch advies op het Forum Statistiek is kosteloos. Iedereen, die zich heeft geregistreerd mag vragen stellen, antwoorden geven en zich mengen in lopende discussies. Daarvoor in aanmerking komende vragen zullen beantwoord worden door de statistici van het Forum. Een garantie op een antwoord is er niet en de antwoorden zullen soms beknopt zijn, zeker als het druk is op het forum.

Bedrijven, instellingen en anderen, die meer uitgebreide statistische advisering willen en zelf geen statistische expertise in huis hebben, kunnen ook buiten het Forum Statistiek om betaald advies vragen.

Statistische advisering kan bijvoorbeeld gaan over onderzoeksopzet, ontwerpen van vragenlijsten, kwaliteitscontrole, procescontrole, data-analyse, en interpretatie en rapportage van onderzoeksresultaten.

Statistisch onderzoeksadvies kan zich beperken tot een incidenteel telefonisch of email kontakt. In andere gevallen kan intensief mondeling overleg noodzakelijk zijn of worden er afspraken gemaakt over gezamelijke projecten of over regelmatige samenwerking met een bedrijf of instelling.

Naar onze ervaring worden belangrijke projecten nogal eens verkeerd opgezet of uitgewerkt. Een slecht onderzoek of een sub-optimale procedure is weggegooid geld of, erger nog, leidt tot foutieve beslissingen en kan dan persoonlijke of materiële schade veroorzaken. Een goed methodologisch en statistisch advies kan dat voorkómen.

Meer informatie: www.wynneconsult.com. Kontakt: tel.: 0524 53 43 44 of email: wijnne_hj@planet.nl. Download: algemene voorwaarden

Zelf een kennisbasis maken

Docenten die zelf een kennisbasis voor hun vak willen maken kunnen gebruikmaken van onze technische en didactische expertise. Neem kontakt op over de voorwaarden, tel.: 0524 53 43 44 of email: wijnne_hj@planet.nl.

Verantwoording: de Universiteit Utrecht en Herman Wijnne behouden zich alle rechten voor op tekst, ontwerp en uitvoering van de Kennisbasis Statistiek. Wij doen ons uiterste best om fouten te vermijden, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website.

Tips

De Kennisbasis Statistiek werkt op de platforms Windows XP en 7, en is geoptimaliseerd en getest voor de browsers Internet Explorer v 8/9, Firefox v 31.0.1, Safari v 3/5, Chrome v 24 en Opera v 12. Deze browser-versies zullen de Kennisbasis dus in ieder geval weergeven zoals bedoeld. Op de Mac's en op de tablets is de Kennisbasis nog onvoldoende getest.

De Kennisbasis Statistiek maakt gebruik van pop-ups. Als je de browser alle pop-ups laat blokkeren, start de Kennisbasis niet en krijg je de mededeling "Pop-up blocked". Je kunt dan kiezen voor: "Always Allow Pop-ups from This Site" of iets dergelijks en vervolgens de Kennisbasis Statistiek herstarten. Je kunt ook het blokkade-nivo op medium zetten, in IE bijvoorbeeld met tools > internet options > privacy > pop-up blocker (turn on) > settings > blocking level (medium).

De Kennisbasis is zorgvuldig geformatteerd. Zet daarom indien nodig de eigen formattering van de browser uit. In Explorer 9 gaat dat met: Tools > Internet Options > General > Accessibility. Haal de vinkjes weg in de keuzevakjes onder Formatting en User style sheet.

Zorg er voor dat Javascript en Java beschikbaar (enabled) zijn. Java wordt niet altijd door de browsers meegeleverd en zul je dan zelf moeten downloaden (van java.com) en installeren. In afwachting van de reparatie van een bug in Java door de fabrikant (Oracle), wordt je tijdelijk om toestemming gevraagd om het programma uit te voeren.

Direct na het openingsscherm volgt een korte rondleiding om de Kennisbasis te leren gebruiken. Aanbevolen bij een eerste kennismaking.

dr.H.J. Wijnne   e-mail: wijnne_hj@planet.nl   website: http://www.wynneconsult.com

adres: Oostersebos 17   7761 PS Schoonebeek   telefoon: 0524 53 43 44   mobiel: 06 10 727 727   KvK: 1137927   download: algemene voorwaarden